Miljø- og energistyringssystemer

Alle virksomheder er nu fuldt ud klar over behovet for at have kontrol med deres miljøpåvirkning og de forretningsmæssige risici ved ikke at have denne kontrol.

Så uanset om jeres miljømæssige målsætninger bunder i behovet for at overholde gældende lovgivning eller i at demonstrere jeres indsats over for jeres interessenter, anerkender flere og flere organisationer de markante forretningsfordele, der ligger i at implementere et miljøstyringssystem.

Så uanset om I søger at mindske jeres energiforbrug, at rapportere på jeres miljøindsats eller blot få bedre kontrol over jeres miljøpåvirkning, kan LRQA's services hjælpe jer med at nå jeres forretningsmål. Vores certificerings- og verificeringsservices er udviklet til at give en solid, men rimelig vurdering af, i hvor høj grad I lever op til kravene i miljøstyringssystemet, der ligger i den standard eller det system, I har valgt.

Hvis I vælger LRQA, får I gavn af vores mange års erfaring på dette område. Som det første certificeringsorgan, der blev fuldt akkrediteret til ISO 14001 af United Kingdom Accreditation Service er LRQA i stand til at vurdere og certificere til ISO 14001 i alle brancher. I udviklingen af vores energistyringssystem var evnen til at servicere inden forISO 50001 det naturlige skridt, da vi allerede yder verificering af drivhusgasemission på tværs af 18 europæiske lande og er i færd med kraftigt at udvide på verdensplan. Vores tekniske specialister bidrager til arbejdet med standarderne, hvilket betyder, at I vil nyde godt af at arbejde med en virksomhed i en fordelagtig position.