Miljø- og energistyringssystemer

De aller fleste virksomheder burde på nuværende tidspunkt være fuldt ud klar over behovet for at have kontrol med virksomhedens miljøpåvirkning og de forretningsmæssige risici ved ikke at have denne kontrol.

Uanset om virksomhedens miljømæssige målsætninger bunder i behovet for at overholde gældende lovgivning eller i at demonstrere virksomhedens indsats over for deres interessenter, så anerkender flere og flere organisationer de markante forretningsmæssige fordele, der ligger i at implementere et miljøstyringssystem.
Så uanset om I som virksomhed søger at mindske jeres energiforbrug, dokumentere jeres miljøindsats eller blot få bedre kontrol over jeres miljøpåvirkning, så kan LRQA's services hjælpe jer med at nå jeres forretningsmål.

LRQA’s certificerings- og verificeringsservices er udviklet til at give en grundig og fair  vurdering af, i hvor høj grad I  jeres virksomhed lever op til kravene i miljøstyringssystemet. Hvis jeres virksomhed vælger LRQA, får I gavn af vores mangeårige erfaring på dette område. Som det første certificerende organ, blev LRQA fuldt akkrediteret til ISO 14001 af UKAS (United Kingdom Accreditation Service). LRQA er i stand til at vurdere og certificere til ISO 14001 i alle brancher.

I udviklingen af vores energistyringssystem var  mulighederne for at servicere inden for ISO 50001 det naturlige skridt, da LRQA allerede yder verificering af drivhusgas udledningen på tværs af 18 europæiske lande og LRQA er i færd med en omfattende udvidelse på verdensplan. Vores tekniske specialister bidrager til arbejdet med standarderne. Dette betyder, at I vil nyde godt af at samarbejde med en virksomhed som LRQA , som kan bidrage med at bringe jeres virksomhed i en fordelagtig position.

Vi certificerer indenfor følgende standarder: