Sundheds- og sikkerhedsstyringssystem

Virksomheder kommer under øget kommercielt, lovgivningsmæssigt og etisk pres for at afbøde og kontrollere risici og farer i forbindelse med deres aktiviteter. Pt. sikrer de fleste organisationer sig, at de overholder lovgivningen, og flere og flere virksomheder kan i dag se flere og flere fordelene ved en formaliseret tilgang, som et sundheds- og sikkerhedsstyringssystem kan bidrage med.

Ved at vælge LRQA betyder det, at du arbejder med et firma, der er synonymt for sikkerheden. Vores tekniske specialister var medvirkende til overgangen fra OHSAS 18001  til ISO 45001: 2018 og som en del af Lloyd's Register Group Ltd, der har været involveret i sikkerheden siden 1760, ved vi, hvad vi taler om.

ISO 45001: 2018 - den nye standard som erstatter OHSAS 18001

ISO 45001 er den nye internationale standard for arbejdsmiljø (HMS = Helse Miljø & Sikkerhed) og vil erstatte den eksisterende OHSAS 18001 standard.

ISO 45001 er baseret på samme høje niveau struktur som kvalitets- og miljøstyringsstandarderne, ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015, så for organisationer, der anvender disse standarder, vil strukturen i ISO 45001være bekendt.

ISO 45001 erstatter OHSAS 18001, som i stor udstrækning har været anvendt sammen med en række andre nationale standarder. Det Internationale Akkrediteringsforum (IAF) udvikler overgangsfasen for at hjælpe certificerede organisationer, certificeringsorganer, akkrediteringsorganer og andre interessenter til at forberede sig. Vi forventer, at der vil være en treårig overgangsfase fra udgivelsen af ISO 45001.