Health and safety standarder

Standarder vedrørende sundhed og sikkerhed management systemer

Health and Safety standarder

Se alle standarder

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (ISO 45001) er blevet udviklet som svar på viksomhedernes efterspørgsel efter en general standard for sundheds- og sikkerhedsstyring, som kan vurderes og certificeres eksternt.