ISO 27001 Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for Informationssikkerhed

Det bliver stadig mere vigtigt at beskytte virksomhedens organisation samt de tilhørende kunde data. Implementering af et styringssystem for informationssikkerhed (ISMS) med ISO 27001-certificering vil kunne give en række fordele for virksomheden samt dets kunder


ISO 27001-standarden for styringssystemer indenfor informationssikkerhed (ISMS) er internationalt anerkendt. Det er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til bedre at håndtere deres informationsstrøm. En ISO 27001-certificering kan hjælpe med at beskytte mod IT-baseret bedrageri, cyberangreb, sabotage og virus. Brud på IT-sikkerheden  kan betyde, at vital information bliver tilgængelig, stjålet, ødelagt eller tabt. Hvor sikker er jeres virksomhed på, at I har tilstrækkelige IT sikkerhed og procedurer på plads til at undgå denne slags angreb?

ISO 27001 (tidligere BS 7799) er baseret på samme "planlæg, gør, tjek, udfør"-proces ( på engelsk PDCA = Plan Do Check Act) som ISO 9001 og ISO 14001. Den bruger risikovurdering og forretningskonsekvensanalyse til at identificere og håndtere risici til sikring af informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Både virksomhedens nuværende  kunder og potentielle kunder ønsker i stigende grad en viden om, hvor sikre virksomhedens it-systemer er. ? Flere og flere virksomheder ser nu ISO 27001 som en forudsætning for at drive forretning. En ISO 27001-certificering vil forsikre  jeres interessenter om, at I tager jeres forpligtelser alvorligt.

Fordele ved en ISO 27001 certificering

  • Konkurrencefordele – En ISO 27001 certificering fra LRQA sender et offentligt og uafhængigt signal om jeres kompetencer, hvilket kan være en fordel ved deltagelse i udbud.

  • Risikominimering – sikrer tilstedeværelse af kontrol til at mindske risikoen for sikkerhedstrusler og til at undgå udnyttelse af systemsvagheder.

  • Best practice – En ISO 27001- certificering fra Lloyd´s Register giver dig og dine kunder, handelspartnere og andre nøgleinteressenter tillid til at jeres virksomhed håndterer alle sikkerhedsrisici.

  • Omkostningsreduktion – Overordnede risici reduceres ved en metodisk risikovurderingstilgang.

Hvorfor vælge LRQA til en ISO 27001 certificering?

  • Erfaring
  • Lloyd´s Register har stået i spidsen af udviklingen af standarden og er fortsat involveret i ISMS-vurderinger samt -certificering gennem en lang årrække.
  • Dokumenterede resultater
  • Vi har højt profilerede kunder på verdensplan indenfor Finans, Telekom, Software, Internet, Konsulentvirksomhed, Retssystemet samt den Offentlige sektor.
  • Specialister i informationssikkerhed
  • Vores auditorer er eksperter i styringssystemer med særlige kompetencer inden for informationssikkerhed og andre aspekter indenfor IT.

Andre tjenester i området:

GDPR 

ISO/IEC 20000-1 

ISO 22301:2012