ISO 9001:2015 FAQs

ISO 9001:2015 was published on September 2015. Find out the answers to common questions to help you and your organisation prepare for transition to ISO 9001:2015.

Nu, da den nye ISO 9001: 2015 er blevet offentliggjort, hvad er den første ting, du skal tænke på og løse?

Start med at tage en kopi af standarden frem. Du kan også købe et eksemplar direkte fra DIS. Indførelsen af bilag SL betyder en samlet struktur af kapitel 10, og en fælles terminologi og definitioner for alle systemets standarder i ISO. Dette er den største ændring i den nye standard. Samtidig kan du få adgang til og læse oplysningerne fra ISO og LRQA til bedre at forstå den foreslåede overgang til den nye standard. ISO agter at offentliggøre yderligere information og også vejledning om fortolkningen og gennemførelsen af ISO 9001: 2015

Hvem i din organisation har brug for at blive informeret om revisionen af ISO 9001?

ISO 9001:2015 who needs to know?

Inden i din organisation, er der en række interessenter, der har brug for at stifte bekendtskab med og forstå en revision af ISO 9001:

-Selv uden en ledelsesrepræsentant er der et ansvar og dette kan uddelegeres til ledelsen, og den systemansvarlige. 

-Ledelsen har behov for at forstå og engagere sig i de forskellige elementer i den reviderede standard. 

- Interne styringsgrupper skal sikre, at de forstår de specifikke krav omkring respekt, lederskab og ydeevne. 

- Proces ejere er nødt til at forstå deres forpligtelser for at styre de dedikerede processer.

Du nævnte nye og reviderede områder ISO 9001: 20015. Hvad er disse?

By now, you should have already heard about the introduction of the new High Level Structure, Annex SL, which is the single biggest change contained within the ISO 9001:2015 document.  Annex SL establishes a consistent structure featuring 10 clauses as well as common terminology and definitions applicable to all ISO Management System Standards (MSS). 

Other changes that are new to ISO 9001:2015 include:

a] organisational context (clause 4), b] knowledge (clause 7), c] the control of externally provided products and services (outsourcing, clause 8) and d] the formal introduction of a risk based approach (several clauses), among others.

Areas of the standard that have been revised or now contain more specific information include:

a] increased emphasis on top management engagement with ISO 9001 (clause 5) b] managing change (clause 6) c] performance and evaluation (clause 9) d] management review (clause 9) and e] repeat references to the process approach (several clauses).

Ændring af rådgivning til organisationer med en integreret forvaltning?

As ISO 14001 is under revision and will also have Annex SL as its core text and high level structure, any learning you undertake in preparing for the revision to ISO 9001:2015 is also likely to help you through the revision to ISO 14001. 

In the future when ISO 45001 (the new ISO standard for occupational health & safety, set to replace OHSAS 18001) is issued, it will also use the same core text and high level structure in Annex SL. At first glance, Annex SL appears to make the standard writers lives ‘much easier’ but in reality, as organisations begin to understand and appreciate the value of different management systems all speaking a common language, it will be organisations - and in turn the consumer - who stand to be the true beneficiaries.

Er det for sent for organisationer at uddanne personale om revision af ISO 9001?

It’s never too late.  In fact, training is typically a good place to start rolling out your transition plan, to deliver a common organisation-wide understanding around the new standard, and to obtain buy-in from your top management.

During the planning process, you may also find that training for yourself, and your key people involved in the management system, might be necessary in order to upgrade existing expertise and techniques to accommodate the changes within ISO 9001:2015.

A lot has changed since the last significant revision to ISO 9001 more than 15 years ago.  Therefore, training to understand the new direction and topics introduced within ISO 9001:2015 should benefit both the individual and the organisation.

LRQA’s training courses deliver against a wide range of needs, from introductory briefings to specialised role-based courses.  Click here to learn more about our most popular courses.

Hvad er de vigtigste interne interessenter for nye revision?

Den vigtigste interessent er nok ledelsesteamet. ISO 9001: 2015 kræver en dybere forståelse af omverdenen for at styre risiciene. Ledelsen vil have større ansvar for kvalitetskontrol og få en tættere forbindelse mellem ledelsessystemet og produkt / service kvalitet. 

Der tilføjes en større vægt på ledelsens direkte inddragelse eller overblik over design, implementering, struktur og performance af kvalitetssystemet. Dette er for at sikre, at organisationen kvalitetsstyringssystem er en integreret del af organisationens forretningsprocesser. Når dette er gennemført på en god måde, er virksomhedens system et meget værdifuldt værktøj for topledelsen til at opfylde sit ansvar for den interne kontrol. Dette er også en meget god kilde til materiale til brug i forskellige beslutningstagende forum i virksomheden.

Hvad vil ændringerne betyde for små virksomheder?

De fleste små virksomheder vil også blive påvirket af revisionen. Ledelsestilgangen varierer i mindre virksomheder, men hensigten og resultatet forventes at være den samme, og indebærer, at de gældende krav i regelsættet skal være opfyldt. Man kan opsummere det med en organisation ikke bør gøre mere end det er nødvendigt at gøre for at opfylde de kunde- og produkt krav der er.

Så med både nye og ændrede funktioner i ISO 9001: 2015, vil revision komme til at påvirke organisationer, uanset størrelse eller geografisk placering på samme måde?

De potentielle organisatoriske konsekvenser af revisionen er afhængig af organisationen og deres individuelle kvalitetsstyringssystemer. Faktorer som modenhed og kompleksitet af det eksisterende kvalitetsstyringssystem og eksistensen af andre systemer (såsom ISO 14001 eller OHSAS 18001) vil have en betydelig indvirkning på, hvad organisationen skal gennemføre for at opnå de nye krav i ISO 9001: 2015.

Har vi brug for at være at være klar til overgangen til de reviderede standarder nu?

Nej, overhovedet ikke. ISO vejledning om overgangen betyder, at organisationen har tre år fra datoen for offentliggørelsen. Man kan i løbet af denne treårige periode vælge, hvornår du ønsker at gennemføre overgangen. Udgivelsesdatoer for de nye revisioner er: 

ISO 14001: 2015 - den 15. september 2015 

ISO 9001: 2015 til 23 september 2015 

Nogle virksomheder kan vælge at foretage ændringen på deres næste recertificering. Mange vil i stedet vil være blandt de første i lyset af den øgede funktionalitet ISO 9001: 2015. Start overgangsplanlægning tidligt og kommunikere en overgang dato, hvilket gør det lettere for dig og din organisation til proaktivt at styre overgangen i dit eget tempo.

Kan du opsummere, hvad de næste skridt, at organisationer bør tage?

Fokus på de områder, der er nye eller er blevet revideret. Der er områder, der sandsynligvis vil blive inkluderet i din overgangsplan. Sørg også for, at kvalitet ledere og interne revisorer forstår forskellene som bilag SL vil bringe til opførelse, drift og ydeevne for alle dine ledelsessystemer i din organisation. 

Tal med LRQA. Da vi er medlem af den uafhængige internationale organisation for certificering (IIOC), vi er også medlemmer af alle de store ISO tekniske udvalg, der bidrager til formative og udvikling af nye standarder. Vi forstår ikke kun revisionerne, men endnu vigtigere, vi ved også, hvad de revisioner betyde for dit kvalitetsstyringssystem og hvordan du kan anvende dem for de bedste resultater. 

Engager LRQA at finde ud af, hvordan en GAP analyse og træning i bestemte områder af ISO 9001: 2015 kan give dig og din organisation en konkurrencefordel. 

Start med udviklingen af en overgangsplan og en gennemgang af sine processer og sikre, at ledelsen er involveret fra starten.