Lloyd's Register – politik om beskyttelse af personoplysninger

Hvad er formålet med denne politik om beskyttelse af personoplysninger? 

Lloyd's Register tager sikkerhed meget alvorligt, når det gælder dine personoplysninger. Vi har forpligtet os til at sikre, at dine personoplysninger til enhver tid er beskyttet. 

Formålet med denne politik om beskyttelse af personoplysninger er tydeligt at forklare, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du kommunikerer med os, samt oplyse dig om dine rettigheder, når det gælder dine personoplysninger. 

Hvem er Lloyd's Register? 

"Lloyd’s Register" henviser til en international koncern ejet af Lloyd’s Register Group Limited (britisk virksomhedsnummer 08126909), som selv er ejet af Lloyd’s Register Foundation (britisk organisationsnummer 1145988 og virksomhedsnummer 07905861). 

Hvordan kontakter du Lloyd's Register? 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik om beskyttelse af personoplysninger eller om vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr.: 

  • e-mail: dataprotection@lr.org
  • post: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, Storbritannien
  • telefon: (+44) 020 7423 1724. 

Hvilke personoplysninger indsamler Lloyd's Register? 

Lloyd's Register indsamler kun grundlæggende personoplysninger om dig (såsom dit navn, din e-mailadresse og dine grundlæggende kontaktoplysninger – samt øvrige oplysninger, som du selv giver os), og vi gør det kun på følgende måder:

  • oplysninger, som du selv giver os via vores websted, i skriftligt materiale, via telefon, ved vores arrangementer eller på andre måder
  • oplysninger, som vi indsamler via din interaktion med vores websteder og/eller tjenester.

Vi beder ikke om og har ikke til hensigt at indsamle følsomme personoplysninger om dig. 

Hvorfor indsamler Lloyd's Register personoplysninger? 

Lloyd's Register har brug for at have grundlæggende personoplysninger om dig, for at vi kan besvare dine henvendelser og forsyne dig med oplysninger om vores tjenester (f.eks. nyhedsbreve, branchenyheder, oplysninger om vores produkter og tjenester, invitationer til arrangementer, spørgeundersøgelser, markedsundersøgelser mv.), som du enten har givet samtykke til at modtage, eller som er knyttet til produkter eller tjenester fra Lloyd's Register, som vi mener, kan være af interesse for dig. Vi bruger ikke dine personoplysninger til noget andet formål.

Lloyd's Register indsamler oplysninger om din brug af vores websteder via cookies. Det gør vi for at kunne skræddersy og personliggøre din oplevelse og for, ved at kombinere dine oplysninger med andre brugeres oplysninger og brugsdata, at kunne forbedre vores websteders indhold, layout og funktion. Du kan finde yderligere oplysninger i vores Cookiepolitik

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 

Lloyd's Register opbevarer dine personoplysninger på en sikker måde ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, og vi videregiver ikke dine personoplysninger til personer uden for vores egen koncern eller til personer eller enheder uden for Storbritannien og/eller Den Europæiske Union, medmindre og i det omfang begge de følgende betingelser er opfyldt: (i) Det er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, og (ii) vi har først sikret os, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at garantere, at sådanne oplysninger fortsat vil blive opbevaret og behandlet i overensstemmelse med denne politik og med EU's Generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679).

Vi bruger serviceudbydere til at drive vores websteder, f.eks. til at levere webstedshosting og en forespørgselsfunktion, og nogle af disse serviceudbydere behandler dine personoplysninger som en del af den service, de leverer til os. Vi sikrer, at de pågældende serviceudbydere også overholder denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

Hvor længe gemmer Lloyd's Register personoplysninger? 

Lloyd's Register gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at gemme dem længere. 

Hvilke juridiske rettigheder har du? 

Du har en række juridiske rettigheder vedrørende dine personoplysninger, herunder:

  • retten til at få indsigt i og modtage en kopi af dine personoplysninger
  • retten til at få berigtiget urigtige eller mangelfulde personoplysninger
  • retten til at få slettet dine personoplysninger
  • retten til at begrænse eller gøre indsigelse mod Lloyd's Registers behandling af dine personoplysninger
  • retten til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage til enhver tid (dvs. retten til at frabede dig eller ophæve dit abonnement på kommunikation fra os til enhver tid ved enten at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, eller ved at klikke på frameldingslinket i de e-mails, du modtager fra os).

Du skal kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine juridiske rettigheder. Vi besvarer enhver henvendelse fra dig med ønske om at gøre brug af dine rettigheder inden for en måned efter modtagelse af din anmodning, medmindre anmodningen er kompleks eller omfatter meget store mængder data; i så fald besvarer vi din henvendelse inden for tre måneder. 

Hvordan kan du klage? 

Hvis du ønsker at klage over den måde, dine personoplysninger er blevet behandlet på af Lloyd's Register, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger. 

Du har en juridisk ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Den relevante tilsynsmyndighed for Lloyd's Register er det britiske datatilsyn (UK Information Commissioner's Office). (Hvis du ønsker at klage, skal du gå ind på: https://ico.org.uk/concerns/).

Opdaterer Lloyd's Register sin politik om beskyttelse af personoplysninger? 

Lloyd's Register ændrer muligvis indholdet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden uden at give dig besked om det. Du bør tjekke denne politik om beskyttelse af personoplysninger en gang imellem for at sikre, at du er bekendt med den nyeste version, som gælder for ethvert besøg på vores websteder. Denne politik om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den 3. maj 2018.