AS 9100 Luftfart

AS9100-certificering - Luftfart

Uanset om I er lagerførende forhandlere, en vedligeholdelsesorganisation eller en producent i luftfartsektoren kan LRQA nu tilbyde jer et fuldt udbud af certificeringsservices efter AS/EN 9100, AS/EN 9110 og AS/EN 9120.

Som markedsførende inden for Business Assurance-services i luftfartindustrien forstår vi de udfordringer, I står over for. Vores auditorer er luftfartingeniører og branchespecialister, som matches til jeres forretningsbehov, hvilket muliggør effektiv og robust audit af jeres system.

Fordele ved AS9100

  • Nem integration – formatet ligner ISO 9001 og ISO 14001, så den er let at integrere med de standarder, I allerede anvender
  • Best practice – AS9100 er globalt anerkendt og giver jer information om best practices fra hele luftfartindustrien
  • Omkostningsreduktion – den reducerer behovet for andenparts-audit
  • Konkurrencemæssig fordel – den gør det muligt for jer at fungere som leverandører til de største luftfartproducenter

Hvorfor vælge LRQA til AS9100?

Erfaring

LRQA har stået i spidsen for standardudvikling og været involveret i SMS- og AS-vurdering og -certificering i en årrække.

Dokumenterede resultater

Vi har højt profilerede kunder i luftfartindustrien og relaterede sektorer.

Luftfartspecialister

Vores auditorer er eksperter i ledelsessystemer med særlige kompetencer inden for luftfartsektoren.

Hvad er AS9100-certificering?

Certificering efter AS/EN 9100 er en fordel for de leverandører, der i dag har behov for at demonstrere sektorspecifik compliance. Det giver markante fordele ved at bidrage til en reduktion i anatallet af eksterne audits, hvilket igen betyder færre driftsforstyrrelser, mindre papirarbejde og lavere omkostninger.

Certificering gives i overensstemmelse med det globale IAQG-certificeringssystem, AS 9104, som gælder udelukkende for luftfartprodukter. Vurderinger udføres af specialister, som er godkendt af luftfartindustrien og registreret i IAQG's OASIS-database (Online Aerospace Supplier Information System). ved vurderingen benyttes de procesbaserede metoder, der er defineret i AS9101D, og der afrapporteres med proceseffektivitetsrapporter. Rapportoversigter gemmes i IAQG's OASIS-system. 

Yderligere information:

International Aerospace Quality Group (eksternt link)

The Society of British Aerospace Companies (eksternt link)