FSSC 22000

En kombination af den globale systemstandard for fødevaresikkerhedsstyring og ISO 22000:2005, en standard, der er udviklet til håndtering af krav til styrende foranstaltninger for fødevare- og ingrediensproducenter, ISO/TS 22002-1, er i bund og grund den første globale standard for fødevaresikkerhed, som er specielt rettet mod fødevarefremstillingsindustrien.

FSSC 22000 omfatter transport og lageropbevaring, hvis det udgør en del af driften. Den gælder for alle fødevareproducenter, uanset deres organisations størrelse, kompleksitet og status.

Systemet er opdelt i fire dele:

Del I – krav til et fødevaresikkerhedssystem og retningslinjer for, hvordan certificeringen skal anvendes

Del II – krav til at yde certificering, herunder lovgivningen for certificeringsorganer og harmoniseringskomitéen

Del III - krav til godkendelse, herunder lovgivningen for akkrediteringsorganer

Del IV – lovgivning for Board of Stakeholders

Global Food Safety Initiative (GFSI) har også holdt FSSC-systemet op imod kravene i GFSI Guidance Document Version 6.

Fordele ved FSSC 22000

Større gennemsigtighed – tager højde for de fragmenterede standarder på tværs af fødevareindustrien og kan let integreres i en organisations eget fødevaresikkerhedsprogram

Globalt anerkendt – globale standarder, som alle genkender

Større effektivitet – mere effektiv tredjeparts-audit, som letter byrden for kontrolmyndighederne – kontrolmyndigheder kan anvende de nye standarder som første vurderingspunkt

Reducerede omkostninger – besparelser gennem proceseffektivitet, hvilket fører til strømlinet audit 

Hvorfor vælge LRQA til FSSC 22000?

Erfaring

LRQA har stået i spidsen for standardudvikling og været involveret i SMS-vurdering og -certificering i mange år.

Dokumenterede resultater

Vi har højt profilerede kunder inden for fødevarebearbejdnings, fremstillnings- og emballering.

Specialister

Vores auditorer er eksperter inden for fødevaressikkerheden.

Hvad er FSSC 22000-certificering?

Denne standard tager højde for de fragmenterede standarder på tværs af fødevareindustrien. Som svar på fødevaretrusler har større producenter og detailhandlere introduceret skræddersyede standarder, som nu kan harmoniseres på grundlag af FSSC 22000, om nødvendigt med tilføjelse af specifikke supplerende krav.

Det vil gøre det meget lettere for producenter og leverandører at sælge varer til en varieret kundekreds. Producenter opnår større kontrol med deres processer og får et mere holistisk syn på deres organisation. Audits danner også grundlag for løbende forbedring og benchmarking på verdensplan. Standardisering gør det lettere at sælge på nye markeder og til nye kunder.

Producenter, som allerede er ISO 22000-certificerede, har kun brug for en ekstra analyse op mod ISO/TS 22002-1 for at blive certificeret efter FSSC 22000. For producenter, som ikke er ISO 22000-certificerede, kræves en gap-analyse for at fastslå den mest praktiske vej mod FSSC 22000-certificering.