EMS-specialister

Hvad er ISO 14001-certificering?

ISO 14001:2015 blev offentliggjort 2015 og arbejdet har strakt sig over flere år og involverede personer rundt om i verden. Som de fleste allerede ved, betyder den nye version en række større ændringer.

ISO 14001-standarden kræver en forpligtelse til løbende forbedring af miljøstyringssystemet og hjælper med mere effektiv udnyttelse af råmaterialer og dermed reducerede omkostninger. Det betyder, at et effektivt implementeret miljøstyringssystem certificeret efter ISO14001 er godt nyt for miljøet – og for jeres forretning.

Det er en af grundene til, at en ISO 14001-certificering fra en akkrediteret udbyder som LRQA efterhånden er det foretrukne valg i organisationer, som gerne vil påvise deres miljøindsats.

Fordele ved ISO 14001:2015-certificering

  • overholdelse af lovgivning og andre krav gennem en systematisk tilgang til at overholde nuværende og identificere fremtidig lovgivning
  • hjælper med at vise overensstemmelse og at I lever op til politikforpligtelser og gennemfører løbende forbedringer op mod specifikke mål for at leve op til de overordnede målsætninger
  • konkurrencefordel i forhold til ikke-certificerede virksomheder i udbudsrunder
  • forbedret kontrol med miljørisici
  • øget troværdighed takket være en uafhængig vurdering
  • løbende forbedring som hjælper med mere effektiv udnyttelse af råmaterialer og forbedret performance, hvilket fører til færre omkostninger
  • deler fælles ledelsessystemprincipper med ISO 9001:2015 og ISO 45001 (OHSAS 18001), hvilket muliggør integrering af jeres ledelsessystemer for kvalitet, miljø og erhvervssikkerhed og -sundhed.

Hvorfor vælge LRQA til ISO 14001:2015-certificering?

Erfaring

LRQA har stået i spidsen af standardudvikling og været involveret i EMS-vurdering og -certificering i en lang årrække.

Dokumenterede resultater

Vi har højt profilerede kunder inden for finans, telekom, software, internet, konsulentverdenen, retssystemet og den offentlige sektor. 

EMS-specialister

Vores auditorer er eksperter i ledelsessystemer med særlige kompetencer inden for miljøstyringssystemer.

Integration af ISO 14001:2015 og ISO 45001 (OHSAS 18001)

Hvis I har ISO 14001:2015 og overvejer at implementere ISO 45001, kan vi hjælpe. Implementer et integreret ledelsessystem, der er certificeret efter ISO 14001 og OHSAS 18001, hvis I vil reducere jeres organisations omkostninger og mindske forstyrrelser. Vise, at jeres organisation anvender branchens best practices!