ISO 27001 Informationssikkerhed

Fordele ved ISO 27001

  • Konkurrencefordel – ISO 27001-certificering fra LRQA sender et offentligt og uafhængigt signal om jeres evner, hvilket kan være en fordel ved deltagelse i udbud.
  • Risikominimering – sikrer tilstedeværelse af kontroller til at mindske risikoen for sikkerhedstrusler og til at undgå udnyttelse af systemsvagheder.
  • Best practice – ISO 27001-certificering fra LRQA giver dig og dine kunder, handelspartnere og andre nøgleinteressenter tillid til at I håndterer alle sikkerhedsrisici.
  • Omkostningsreduktion – en metodisk risikovurderingstilgang sikrer, at der anvendes ressourcer på at reducere de overordnede risici.

Hvorfor vælge LRQA til ISO 27001?

Erfaring

LRQA har stået i spidsen af standardudvikling og været involveret i ISMS-vurdering og -certificering i en lang årrække.

Dokumenterede resultater

Vi har højt profilerede kunder inden for finans, telekom, software, internet, konsulentverdenen, retssystemet og den offentlige sektor.

Specialister i informationssikkerhed

Vores auditorer er eksperter i styringssystemer med særlige kompetencer inden for informationssikkerhed og andre aspekter inden for IT.

Hvad er ISO 27001-certificering?

ISO 27001-standarden for styringssystemer for informationssikkerhed (ISMS) er internationalt anerkendt. Det er et styringssystemværktøj, der hjælper organisationer til bedre at håndtere deres informationsaktiver. ISO 27001-certificering kan hjælpe med beskyttelse mod computer-understøttet bedrageri, cyberangreb, sabotage og virus. Brud på informationssikkerheden kan betyde, at vital information bliver tilgængelig, stjålet, ødelagt eller tabt. Hvor sikre er du, på at du har passende kontroller og procedurer på plads til at undgå den slags?

ISO 27001 (tidligere BS 7799) er baseret på samme "planlæg, gør, tjek, udfør"-proces som ISO 9001 og ISO 14001. Den bruger risikovurdering og forretningskonsekvensanalyse til at identificere og håndtere risici for at sikre informationens fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Jeres kunder og potentielle kunder ønsker i stigende grad viden om, hvor sikre jeres it-systemer er. Flere organisationer ser nu ISO 27001 som en forudsætning for at drive forretning. En ISO 27001-certificering vil forsikre dine interessenter om, at du tager dine forpligtelser alvorligt.