ISO 50001 om energiledelse

ISO 50001 er en international standard udviklet af International Organization for Standardization (ISO), som udstikker krav til virksomheder i forhold til energistyringssystemer. ISO estimerer, at standarden kan påvirke op til 60 % af verdens energiforbrug.

Fordele ved ISO 50001

Konkurrencefordel - gennem forbedret miljøindsats, -produktivitet og -compliance.

Risikominimering - reducerer risici og øger energisikkerheden.

Best practice - skaber gennemsigtighed og muliggør kommunikation om kontrol med energiressourcer.

Omkostningsreduktion - gennem energieffektivitet i organisationen.

Hvorfor vælge LRQA til ISO 50001?

Erfaring

LRQA har stået i spidsen af standardudvikling og været involveret i vurdering og certificering energistyringssystemer helt fra begyndelsen.

Dokumenterede resultater

Vi har et højprofileret renommé inden for certificering af miljøstyringssystemer og har overført denne viden til energistyringsverdenen.

Energistyringsspecialister

Vores auditorer er eksperter i ledelsessystemer med særlige kompetencer inden for miljø- og energistyringssystemer og andre aspekter inden for energiservices.

Hvad er ISO 50001-certificering?

ISO 50001 sætter rammerne for industrielle anlæg, kommercielle, institutionelle og offentlige anlæg og hele organisationer for at fremme best practices inden for energiledelse og styrke god energistyringsadfærd. Standarden udstikker retningslinjer inden for benchmarking, måling, dokumentation og afrapportering af energiforbedringer og forventede drivhusgasreduktioner. ISO 50001 kan også hjælpe anlæg til at evaluere og prioritere implementeringen af nye energieffektive teknologier.

Vores erfarne og kyndige auditorer kan hjælpe jeres organisation ved at tilbyde en gennemsigtig og kontrolleret overgang fra et eksisterende energi- eller miljøstyringssystem som f.eks. ISO 14001- og ISO 50001-certificering. Desuden hjælper vores trinvise tilgang med at sikre, at jeres UKAS-akkrediterede ISO 50001-certificering er omkostningseffektiv med minimale forstyrrelser i jeres organisation.

Vores unikke Business Assurance-strategi leverer håndgribelige forretningsfordele gennem kombinationen af en struktureret projektstyringstilgang og klar kommunikation.