Kvalitetrelaterede standarder

Standarder og ordninger vedrørende kvalitetsstyringssystemer

Vi certificerer mod følgende standarder

Se alle standarder

ISO 50001 Energy Management System

ISO 50001 er en international standard udviklet af International Organization for Standardization (ISO), den udstikker krav til virksomheder i forhold til energistyringssystemer. ISO estimerer, at standarden kan påvirke op til 60 % af verdens energiforbrug.

ISO 9001

ISO 9001 definerer kravene til et kvalitetsstyringssystem til organisationer, som ønsker at bevise deres evne til konsekvent at levere produkter og services, som lever op til kravene fra deres kunder og andre relevante interessenter.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (ISO 45001) er blevet udviklet som svar på viksomhedernes efterspørgsel efter en general standard for sundheds- og sikkerhedsstyring, som kan vurderes og certificeres eksternt.