MRV forordning

arrow for the English version click here

Hvem er MRV forordning rettet imod? 

MRV Forordning gælder udelukkende for erhvervsmæssig sejlads (> 5000 GT) der losser og laster fragt og / eller passagerer i EU-havne.

Formålet med MRV forordningen er at opnå en bedre forståelse af brændstofforbruget og CO2-emissioner indenfor skibsfarten, for derefter at formgive aktiviteter inden for EU der kan realisere den fremtidige Drivhusgas (GHG) registrering og kan realisere en reduktion af emissionen. MRV forordningen ses som første skridt af integreringen af den af skibsfarten forårsagede emission i EU's GHG (drivhusgas) reduktionsregulering , sammen med alle andre sektorer i EU der allerede bidrager til denne målsætning. Information vedrørende ordningen kan findes.

Klik for at forstørre billedet.

image - mrv regulation

Hur kan LRQA hjälpa till? 

Vårt utbud av verifieringstjänster har tagits fram för att hjälpa till att minimera risken för bristande efterlevnad mot kraven i MRV, vilket ger frid i ditt sinne. Redare och operatörer kommer inte att få bekräftelse på efterlevnad förrän den första årliga rapporten är tillfredställande verifierad av den valda verifieraren i slutet av april 2019. Som en globalt betrodd och erfaren verifierare, kan du vara säker på att din data är i säkra händer.

Overvågning Plan Afprøvning 

Vi afgør den tid, der kræves til at afprøve planerne på grundlag af den angivne liste over skibe og tager hensyn til blandt andet søsterskibe. Dit hovedkontor besøges for at diskutere udformningen af undersøgelsen, og for at diskutere tilgængeligheden af data. Vurderingen/Evaluering af overvågningsplanerne sker på vores kontor.

Emissioner Rapport Verifikation 

Efter 2018, det første måle år, kan vi foretage den årlige emissionskontrol af dine skibe og hjælpe dig med at kontrollere alle data og oplysninger, så det såkaldte "Document of Compliance" kan udstedes.

Pre-Verifikations Gap analyse 

Vi kan tilbyde at lave en skræddersyet GAP analyse for dig, mod overvågningsplanerne og emissionsrapporten. Vi kan f.eks undersøge specifikke bekymringer eller vælge en mere generel tilgang. Dette giver dig en klar forståelse af de nuværende Gaps, giver dig tillid i din tilgang og gør at du nemt kan overholde reglementet. Som et akkrediteret verifikation organ for EU Emissions Trading Scheme og ISO 14064 del 1, kan du være sikker på, at dine data vil blive kontrolleret/verificeret af erfarne medarbejdere.

Vores serviceydelser 

LRQA er en af verdens førende udbydere af uafhængig certificering, verificering og uddannelse for mange internationale organisationer.

Mere end 50 akkrediteringsorganer anerkender vores arbejde på områder som kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed.Vi fokuserer på at hjælpe kunder med at sikre, at deres strategier inden for bæredygtighed og klimaændringer, har den ønskede virkning. Dette bidrager til at sikre at organisationer er i stand til at blive belønnet  baseret på deres bæredygtige forbedringer af de finansielle markeder, lovgivere og kunder.

Clean Cargo Working Group (CCWG) 

CCWG er et initiativ, der er rettet mod at forbedre de miljømæssige præstationer af containertransport over vand. Ved  tilpasning af GDS kriterierne, kan søfartsselskaberne følge og benchmarke deres præstationer, mens kunderne nemt kan se og sammenligne transportørens miljøpræstationer med henblik på de købsbeslutninger, der skal træffes.

Clean Shipping Index

Ved hjælp af Clean Shipping Index kan operatørerne øge deres engagement i kvalitet og miljømæssige resultater gennem benchmarking af deres miljøindsats.Det bruges af ladningsejere til at vælge miljøvenlige skibe, det tilbyder købere af transport en mulighed for at beregne og minimere deres økologiske fodaftryk og giver rederne mulighed for at identificere områder for forbedringer.Clean Shipping Index er udviklet med det formål at skabe efterspørgsel af mere miljøvenlige skibe.

ISO 14064 del 1

ISO 14064 del 1 omhandler kvantificering og rapportering af emissionen og reducere CO2-udledningen.Det kræves af organisationer at CO2-udledning identificeres, overvåges og kontrolleres. Organisationer kan profitere ved  en forbedret risikostyring, overholdelse af love og regler, og giver mulighed for at reducere emissionen og de derved følgende omkostninger.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 blev offentliggjort 2015 og arbejdet har strakt sig over flere år og involverede personer rundt om i verden. Som de fleste allerede ved, betyder den nye version en række større ændringer. >ISO 14001-standarden kræver en forpligtelse til løbende forbedring af miljøstyringssystemet og hjælper med mere effektiv udnyttelse af råmaterialer og dermed reducerede omkostninger. Det betyder, at et effektivt implementeret miljøstyringssystem certificeret efter ISO14001 er godt nyt for miljøet – og for jeres forretning. Det er en af grundene til, at en ISO 14001-certificering fra en akkrediteret udbyder som LRQA efterhånden er det foretrukne valg i organisationer, som gerne vil påvise deres miljøindsats.

ISO 50001:2011

IISO 50001 er den internationale Energy Management System (ENMs) standard og og krav til organisationernes  energistyringssystemer. ISO organisationen anslog i 2011 at standarden kunne påvirke 60% af energiforbruget på verdensplan. ISO 50001 er ved at blive revideret af International Organization for Standardization (ISO) og på nuværende tidspunkt  forventes offentliggørelsen af den nye version  i 2019.