OHSAS 18001

(Nye ISO 45001 som erstatter OHSAS 18001 forventes at komme i efteråret 2016).

Hvad er OHSAS 18001-certificering?

Et effektivt og solidt arbejdsmiljøstyringssystem for sikkerhed og sundhed, som kan hjælpe jer med at omdanne ukontrollerede farer til kontrollerede risici og dermed bedre beskytte både jeres medarbejderes og jeres forretning.

Vores tekniske specialister spillede en afgørende rolle i udviklingen af specifikationen, og som del af Lloyd's Register Group Ltd., som har været involveret i sikkerhed siden 1760, står LRQA i en ideel position til at udbyde en række services i forbindelse med OHSAS 18001. Og med de seneste års stigende krav om ansvarlighed er en certificering fra LRQA en meget synlig måde at lade jeres interessenter vide, at I tager sikkerhed og sundhed alvorligt.

Fordele ved OHSAS 18001

Beskyttelse af jeres medarbejdere -en struktureret tilgang til identifikation af farer og risikostyring, som kan bidrage til et sundere og sikrere arbejdsmiljø og til at undgå en stor andel af ulykker og arbejdsmiljøproblemer. Det burde reducere tabt tid pga. medarbejderes sygdom eller tilskadekomst, hvilket igen kan føre til bedre arbejdsmoral. 

Risikominimering - sundheds- og sikkerhedsstyringen bliver mere gennemsigtig og effektiv ved at omsætte data fra risikovurdering, audits, inspektioner, juridiske gennemgange og ulykkesundersøgelser til handlingsplaner for at minimere risikoen for ulykker.

Lovgivning – giver mulighed for at identificere eksisterende lovgivning og andre relevante krav, som hjælper jer med at overholde loven. Dette kan igen føre til potentielle reduktioner i erstatningskrav og lavere forsikringspræmier.

Interessenttillid - øget troværdighed gennem en uafhængig vurdering af et sundheds- og sikkerhedsstyringssystem.

Systembaseret – "planlæg, gør, tjek, udfør"-processen, som danner grundlag for denne standard deles med andre styringssystemstandarder som f.eks. ISO 9001 og ISO 14001, hvilket betyder, at det er lettere at udvikle et integreret system.

Hvorfor vælge LRQA til OHSAS 18001?

Erfaring

LRQA har stået i spidsen af standardudvikling og været involveret i OHSAS-vurdering og -certificering i en lang årrække.

Dokumenterede resultater

Vi har højt profilerede kunder inden for finans, telekom, software, internet, konsulentverdenen, retssystemet og den offentlige sektor. 

Specialister inden for sikkerhed og sundhed

Vores auditorer er eksperter i ledelsessystemer med særlige kompetencer inden for sikkerhed og sundhed.

 

Integration af OHSAS 18001 og ISO 14001

Hvis I har OHSAS 18001 og overvejer at implementere ISO 14001, kan vi hjælpe. Implementer et integreret styringssystem certificeret efter OHSAS 18001 og ISO 14001, hvis I vil vise, at jeres organisation anvender branchens best practices for sikkerhed og sundheds- og miljøprocedurer.