Når en vellykket vurdering er foretaget og teknisk godkendelse er givet, tildeler vi dig et certifikat. Det giver troværdighed til dine interessenter gennem det globalt anerkendte LRQA brand.

Certificerings-processen

En akkrediteret certificering af jeres ledelsessystem, udført af LRQA indenfor anerkendte standarder, vil gøre jeres ledelsessystem til et effektivt stykke værktøj til håndtering af virksomhedens og interessenters behov og udfordringer.

Et stærkt ledelsessystem er bevisligt et værdifuldt stykke værktøj til at minimere risici relateret til forretningen. Det bidrager til konsekvente rutiner i globale aktiviteter, og det medfører, at nødvendige ændringer og forbedringer gennemføres.     

I certificerings-processen vil LRQA’s auditorer gennemgå jeres system for at vurdere, om det efterlever kravene i den valgte standard eller bekendtgørelser. Ved afslutningen af en audit vil auditoren udlevere en foreløbig auditrapport, der inkluderer en forenklet konklusion med anbefalinger som som virksomheden bør følge op. Et certifikat vil blive udstedt, såfremt kravene er fundet opfyldt. Certificerings processen forudsætter dog, at det akkrediterede organ har godkendt certificerings audit & hermed kan der kun gives en tilkendegivelse.

Når jeres virksomhed opnår godkendelse mod en standard som for eksempel ISO 9001 eller ISO 14001, bliver virksomheden anerkendt som certificeret.

Et LRQA certifikat indeholder et akkrediterings-logo, der beviser, at auditten er gennemført i overensstemmelse med godkendelsen fra pågældende akkrediteringsinstitut.   

LRQA’s auditorer har en forståelse for, hvilke forhold der virkeligt betyder noget for jeres interessenter og dermed også for jeres virksomhed. Herved kan vi hjælpe jer med at forbedre ledelsessystemet - og dermed også jeres forretning.