Certificerings-processen

En akkrediteret certificering af jeres ledelsessystem, udført af LRQA mod anerkendte standarder, vil gøre jeres system til et troværdigt værktøj for håndtering af jeres interesseparters krav og bekymringer.

Et robust ledelsessystem er bevisligt et værdifuldt værktøj til at minimere risici relateret til forretningen. Det bibringer konsistente rutiner i globale aktiviteter, og det medfører, at nødvendige ændringer og forbedringer gennemføres.     

I certificerings-processen vil LRQA’s auditorer gennemgå jeres system for at vurdere, om det efterlever kravene i den valgte standard eller forordning. Ved slutningen af auditten vil de levere en auditrapport, der inkluderer en konklusion på overordnet niveau for at hjælpe jer til fortsatte forbedringer i jeres forretning. Et certifikat udstedes, hvis kravene er fundet opfyldte.

Når din virksomhed opnår godkendelse mod en standard som for eksempel ISO 9001 eller ISO 14001, bliver den anerkendt som certificeret. Et LRQA certifikat indeholder et akkrediterings-logo, der beviser, at auditten er gennemført i overensstemmelse med godkendelsen fra pågældende akkrediteringsinstitut.   

LRQA’s auditorer forstår, hvad der virkelig betyder noget for jeres interesseparter og dermed for jer også. Derved kan vi hjælpe jer med at forbedre ledelsessystemet - og dermed også jeres forretning.