Kombinerede vurderinger

Mere end 50 akkrediteringsorganer anerkender LRQA’s arbejde i områder som kvalitet, miljø og sundhed og sikkerhed.

Så hvis du ønsker at blive certificeret mod mere end én standard, kan der være mulighed for at kombinere vurderinger. Kombination vurderinger kan bringe en række fordele, herunder:• minimere afbrydelser

  • forbedret integration af ledelsessystemer 
  • undgå dobbeltarbejde 
  • information deling og læring 
  • mellem forskellige discipliner 
  • bedre forvaltning af alle typer af forretningsmæssige risici 
  • mere effektiv udnyttelse af din virksomheds ressourcer

Kontakt os for at finde ud af, hvor kombineret vurdering kan gavne din organisation.

We have many units and a lot of issues that need to be managed. Often individual sites do not have the resources to do this themselves. LRQA’s approach means that our units can have just a single assessment which combines all of the standards - quality, environmental and health and safety.

Anders Sjöden, Lead auditor, Sandvik Materials Technology