Lloyd's Register Danmark

Lloyd's Register leverer kvalitetsinspektioner og certificeringstjenester til​​fremstillingsindustrien i Danmark.

Man surveying metal

Udover vores hovedkontor i København har vi inspektører på plads i hele Danmark for at kunne levere hurtig service og teknisk specialviden.

Benyt jer af vores faglige og tekniske ekspertise, når det gælder levering af uafhængige evalueringer af internationale standarder og ordninger eller til brugerdefinerede inspektions- og testplaner for slutbrugere og forvaltere af aktiver.

Hvad vi leverer:

 • Designsupport og designvurdering
 • Certificering til:
  • PED, TPED, ATEX og andre EU-direktiver
  • ASME- kode for kedler og trykbeholdere
  • Flere nationale bestemmelser og standarder såsom:
   • Indisk kedelforordning (IBR 1950),
   • Institut for sikkerhed og sundhed, Malaysia (DOSH),
   • Ministeriet for arbejdskraft, arbejdssikkerhed og sundhed, Singapore (MOM),
   • Ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd, Japan (MHLW)
   • Australske standarder
   • Canadiske standarder
 • Certificering af managementsystemer som supplement til HSEQ-standarder
 • Certificering af managementsystemer for svejsekvalitet som supplement til ISO3834
 • Certificering af svejseprocedurekvalifikationer og uddannelse af svejsere
 • Container inspektionsservice, CSC (nybyggeri)
 • Havneservice (in-service)
  • Intermodal, offshore- og tankcontainer-inspektion
  • Inspektion af havnekranbyggeri
 • Global leverandørovervågning på stedet, relevant rapportering og certificering
 • Kurser og workshops om normer og standarder
 • Leverandørevaluering

Hvad vi inspicerer og certificerer:

 • Trykbærende udstyr
 • Tryktilbehør (ventiler, instrumenter)
 • Materiale
 • Beholdere
 • Mekanisk udstyr
 • Elektrisk udstyr
 • Løfteudstyr

Hvem vi arbejder for:

 • Virksomheder
  • Producenter
  • Ingeniørfirmaer, indkøbs- og byggefirmaer
  • Fabriksejere/operatører
 • Sektorer
  • Upstream
  • Downstream
  • Medicin
  • Atomkraft
  • Kraftvarme
  • Vedvarende energi

Hvorfor Lloyd's Register Denmark?

Vi arbejder til gavn for dig – og samfundet.

Vores inspektører udsteder ikke bare et certifikat eller stempler en tegning. De tilfører ekspertise og et højt uddannelsesniveau til hvert enkelt job og deler deres viden undervejs. Vi er ejet af Lloyd's Register Foundation (LRF), en velgørende organisation, som er finansieret af overskuddet fra vores forretning. LRF hjælper med at beskytte liv og ejendom og støtter uddannelse, teknologirelateret forskning og offentligt engagement. Få mere at vide her.

Du kan have tillid til os.

Som verdens førende klassificeringsinstitut består vores arv af en kultur, der er baseret på uafhængighed, ansvarlighed, kvalitetsservice og faste standarder. Lloyd's Register-brandet videreformidler kvalitet til jeres kunder og interessenter.

Vi har en global rækkevidde.

Vi leverer lokal inspektionsservice, bakket op af et globalt team med flere tusinde inspektører og ingeniører, der er repræsenteret i 186 lande.

Vi er uafhængige.

Vi træffer beslutninger uden kommercielt eller politisk pres. Lloyd's Register er vokset i mere end 250 år uden hjælp fra aktionærer – en afgørende faktor for vores bestræbelser på at gøre verden mere sikker.