Om LRQA

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) er en af verdens førende udbydere af uafhængige vurderingsydeser, herunder certificering, validering, verificering og uddannelse på tværs af et bredt udvalg af standarder og systemer med anerkendelse fra mere end 50 akkrediteringsorganer.

I LRQA kender vi de udfordringer, I står overfor, og vi har udviklet en ny tilgang til vurderingen af de ledelsessystemer, der er essentielle for at I kan opfylde jeres målsætninger, forbedre jeres konkurrencedygtighed, håndtere risici og hjælpe jer med at holde, hvad I lover. Vi kalder det LRQA Business Assurance. Denne tilgang hjælper med at håndtere jeres systemer og risici for at forbedre og beskytte jeres organisations nuværende og fremtidige performance. Desuden er vi takket være vores risikobaserede tilgang i stand til at give en konkret vurdering af til vores kunders systemers modenhed  

Et hurtigt overblik

- Global organisation, aktiv i mere end 120 lande 

- Anerkendt af mere end 50 akkrediteringsorganer 

- En del af Lloyd's Register Group Limited

LRQA er en del af Lloyd's Register Group Limited. Lloyd's Register er en global organisation med en mission om at beskytte liv og ejendom og fremme uddannelse og forskning inden for transport og ingeniørvidenskab.

Hvor arbejder vi?

LRQA er en global organisation, som opererer i mere end 120 lande, og vi er i stand til at levere koordinerede services i hele verden til multinationale kunder. Vi fokuserer på lokale behov, på at opfylde alle vores kunders særlige krav – store som små – uanset, hvor de opererer. LRQA's kunder sætter pris på vores services på grund af disses integritet. Det er essentielt for dette behov at anerkende eventuelle interessekonflikter i de services, vi leverer, og at arbejde aktivt for at sikre, at disse ikke har en negativ effekt på vores handlingers saglighed, uafhængighed og objektivitet.

Som led i deres fortsatte stræben efter objektivitet har topledelsen i LRQA bedt deres uafhængige rådgivningskomité, LRQA General Technical Committee (LRQA GTC), om at fungere som objektivitetskomité. LRQA identificerer og analyserer regelmæssigt de mulige interessekonflikter, som kan opstå gennem vores relationer og leveringen af vores vurderings-, verificerings- og certificeringsydelser. Når der er identificeret trusler mod objektiviteten, dokumenteres forholdsreglerne for at eliminere eller minimere sådanne trusler sammen med data til at understøtte vores fortsatte effektivitet. Disse fremlægges for LRQA GTC, så de kan blive inkluderet i overvejelserne i forbindelse med den regelmæssige gennemgang og objektiviteten i forbindelse med LRQA's audit-, certificerings- og beslutningsprocesser.