Om LRQA

Lloyd's Register Quality Assurance er en af verdens førende udbydere af uafhængige vurderingsydelser, såsom certificering, validering, verificering samt uddannelse på tværs af et bredt antal af standarder, som er anerkendt af mere end 50 akkrediteringsorganer.

I LR kender vi de udfordringer, virksomheder står overfor, og vi har udviklet en ny tilgang til vurderingen af de ledelsessystemer, der er essentielle for at virksomheden kan opfylde målsætningerne, forbedre konkurrenceevnen, håndtere risici og hjælpe virksomheden med at holde, hvad man lover.

Vi kalder det LR Business Assurance. Denne tilgang hjælper med at håndtere virksomhedens systemer og risici og er med til at forbedre samt beskytte virksomhedens nuværende og fremtidige performance. Vi er takket være vores risikobaserede tilgang i stand til at give en konkret vurdering af vores kunders ledelsessystemers modenhed  

Et hurtigt overblik

- LR, en Global organisation, aktiv i mere end 120 lande 

- Anerkendt af mere end 50 akkrediteringsorganer 

- En del af Lloyd's Register Group Limited

LR er en del af Lloyd's Register Group Limited. Lloyd's Register er en global organisation med en mission om at beskytte liv og ejendom og fremme uddannelse og forskning inden for transport samt ingeniørvidenskab. Lloyd's Register Foundation er en velgørenheds organisation, som på verdensplan investerer i videnskab, ingeniørvidenskab samt teknologi til offentlig gavn. Selvom organisationen blev etableret i 2012, kan LR historie føres tilbage til 1760 via Lloyd's Register, som er en organisation til offentlig gavn inden for marine- og energisektorerne. Vi fortsætter og bygger ligeledes på Lloyd's Register Educational Trust's arbejde; en velgørenheds organisation, som var aktiv i 2004-2013.

 Se Lloyd's Register Foundation for mere information.

Hvor arbejder vi?

LR er en global organisation, der opererer i mere end 120 lande, og vi er i stand til at levere koordinerede tjenester i hele verden og for multinationale kunder. Vi fokuserer på lokale behov, ved at opfylde alle vores kunders særlige behov– store som små – uanset, hvor man arbejder.  LR´s kunder sætter stor pris på vores tjenester på grund af integriteten.

Det er essentielt for de tjenester vi leverer ved at arbejde aktivt og sikre, at disse ikke har en negativ effekt på vores handlingers saglighed, uafhængighed samt objektivitet.

Som led i den fortsatte stræben efter objektivitet, har topledelsen i LRQA bedt deres uafhængige rådgivningskomité, LR General Technical Committee (LR GTC), om at fungere som objektivitetskomité. LR identificerer og analyserer regelmæssigt de mulige interessekonflikter, der kan opstå gennem vores relationer og leverancer af vurderings-, verificerings- og certificeringsydelser. Hvis der er identificeret trusler mod objektiviteten, dokumenteres forholdsreglerne som skal være med til at eliminere eller minimere sådanne trusler sammen med de data som skal understøtte vores fortsatte effektivitet. Disse fremlægges for LR GTC, således at de kan blive inkluderet i overvejelserne i forbindelse med den regelmæssige gennemgang af objektiviteten i forbindelse med LR's audit-, certificerings samt beslutningsprocesser.

Værdien af en Akkreditering

Gennemskuelighed samt troværdig ledelse af certificeringsorganer gennem akkrediteringsprocessen er af afgørende betydning for værdien i en uafhængig vurdering og certificering.

Det er vigtigt at blive vurderet af en akkrediteret organisation. Det hjælper virksomheden med at reducere risici, øge mulighederne samt vinde mere kommerciel værdi end hvis man valgte et ikke-akkrediteret organ. 

Akkreditering beviser, at certificeringsorganet har den nødvendige professionalisme og ekspertise til at udføre vurderinger og giver desuden yderligere købertillid. Derfor er der større kommerciel værdi og integritet i akkrediteret certificering end i ikke-akkrediteret godkendelse. LR er selv blevet auditeret og godkendt af hvert enkelt akkrediteringsråd til at vurdere virksomheder inden for specifikke sektorer. Det viser, at LR er i besiddelse af den nødvendige professionalisme og ekspertise til at udføre vurderinger, hvilket tilfører væsentlig mere tillid.

I England er LR akkrediteret af United Kingdom Accreditation Service (UKAS). LR har tillæg licens som AA1000 Provider. 

Vores råd

Ikke alle certificeringsorganer er opbygget på samme måde. Når I skal vælge, hvilket certificeringsorgan jeres virksomhed vil samarbejde med, er det vigtigt, at I sikrer jer, at certificeringsorganet er akkrediteret af UKAS eller tilsvarende akkrediteringsorgan for at kunne levere den ønskede service. Kig efter UKAS' flueben og krone for at være sikker.

assessment meeting

Afvisning af en certificering

Hvis det i udbuds- eller indkøringsfasen,  eller i forløbet af certificeringsprocessen viser sig, at LR ikke kan udstede en certificering, så vil årsagen til denne beslutning blive meddelt jeres organisation.