Merværdi

For at få mest mulig værdi ud af vores services skal I udfordre os, holde os informeret, fortælle os, hvad der er vigtigst for jer, og bruge certificerings-, verificerings- og uddannelsesprocesserne som midler til at forbedre jeres forretning og reducere risici.

Disse bør være positive oplevelser, som hjælper jer med at opbygge tillid til jeres processer, finde forbedringer og eliminere svagheder. På den måde kan I reducere risikoen for fejl, uheld, krav og søgsmål.

For at få maksimal værdi ud af processen, bør vores to organisationer arbejde sammen i et tillidsfuldt og fællesorienteret miljø. Vi skal opbygge relationer, og det er vigtigt, at folk i jeres organisation forstår, at vi er der for at hjælpe.

I bør opfordre alle til at anvende certificeringsprocessen som et værktøj til at forbedre jeres organisations sundhed, og den måde I gør tingene på.

Når vi ser på jeres ledelsessystemer, mener vi ikke blot jeres dokumenterede måde at gøre tingene på. Vi vil også se på, hvad der reelt sker i jeres organisation. Vi vil være sikre på, at I har en planlagt tilgang til bestemte udfordringer, uanset om den er nedskrevet eller uformel.