Løbende forbedring

Et ledelsessystems effektivitet kan mindskes over tid, hvis ikke der gøres noget. Men når der effektivt implementeres løbende forbedring er der to fordele:

  • ledelsessystemet forbedres, så dets sande potentiale frigøres
  • forbedringerne bibeholdes på langt sigt. 

Som konsekvens bliver løbende forbedring en grundlæggende del af ethvert ledelsessystem. Det sikrer, at en organisation har en iboende evne til at leve op til sine leveringsforpligtelser både nu og i fremtiden, hvilket indgyder tillid og sikkerhed i interessenterne.