Risk Based Methodology

En risikobaseret metode er central i udførelsen af alle LRQA's aktiviteter. Det er en risikobaseret tilgang, som lader vores auditorer skræddersy vurderingen, så den passer til jeres systems modenhed. Vi fokuserer på at sikre, at jeres ledelsessystemer er hensigtsmæssige i forhold til de faktiske risici, I står over for. Hvis jeres system stadig er under udvikling og mindre modent, og behovet er compliance med alle aspekter af den relevante standard - så er det det, LRQA sigter efter at levere. Hvis jeres system er mere modent, anlægger vi en systematisk tilgang til at identificere relevante risici.


Hvordan fungerer det?

For at identificere de nøglerisici, jeres virksomhed står over for, kombinerer vi vores forståelse for jeres strategiske og operationelle planer med vores viden om jeres sektor og markeder. Derefter evaluerer vi jeres ledelsessystemers design på baggrund af disse risici. 

På den måde sikrer vi, at systemerne er komplette, holdbare og hensigtsmæssige. Denne vurdering lader jer opbygge tillid hos kunderne og forbedre jeres omdømme blandt interessenterne.

Sådan kan det hjælpe jeres organisation

Hvis I ved, I står over for en risiko, men I ikke er sikre på, at I har de rette procedurer på plads til at håndtere den, kan vores gennemgang give afgørende oplysninger, som kan hjælpe jer med at forbedre jeres ledelsessystemer. 

Hvis I er sikre på, at I allerede har de rette foranstaltninger på plads, vil vi nøje teste, hvad I har gjort, kontrollere at det virker og levere et uafhængigt, objektivt perspektiv, som kan booste tilliden.

Og hvis vi identificerer risici, som I ikke havde overvejet, vil I kunne handle ud fra oplysningerne, før noget går galt.

 Identificering af risici

Vi har behov for dyb indsigt i de risici, jeres organisation står over for. Vores egen erfaring guider os, men vi har også brug for adgang til indsigt fra jeres øverste ledelse. I bør tænke på de risikoområder, som er årsag til uro for jeres forretning, og fortælle os om dem, så vi kan hjælpe jer.