Themed Surveillance

I LRQA har vi en anderledes tilgang til vurdering. Først finder vi ud af, hvad der er det vigtigste for jer, hvad I ønsker at forbedre, hvad der kræver opmærksomhed og hvad der holder jeres topledere vågne om natten.

Themed Surveillance

  • en mulighed for at fokusere på forretningens prioriteter frem for blot på compliance   
  • designet til at have en effekt på organisationens forbedringsindsats   
  • et middel til at få mere værdi ud af de data, virksomheden allerede producerer.  

Derefter evaluerer vi de ting, der betyder noget, så I ved, hvor I står, og hvis noget er galt, kan I rette fejlen, før den forårsager større problemer. Vores temaovervågningsaktiviteter tager de kritiske emner, som er vigtigst for jeres forretning, og gransker dem ned til mindste detalje for at teste ledelsessystemets effektivitet. Det bekræfter også ledelsessystemets effektivitet i forhold til at håndtere fremtidige udfordringer. Det handler ikke kun om compliance længere; det handler om at forbedre den måde, I driver jeres forretning på, og om at linke jeres strategiske målsætninger til vores vurderingsproces. 

Det kan I forvente 

For at vi kan levere værdi fra Business Assurance, har vores auditorer brug for at tale med en lang række personer i jeres organisation. Listen kan f.eks. omfatte jeres kvalitetschef, sikkerhedsrepræsentant, øverste ledelsesteam, CEO og økonomidirektøren. Vores auditor vil tale med dem om de risici og centrale udfordringer, som forretningen står over for. Vores auditor vil:

  • indgå i dialog med topledelsen og diskutere, hvad der er vigtigst for jeres forretning i forhold til compliance og forbedring
  • identificere og blive enige om overvågningstemaer, som er relevante for jeres primære forretningsudfordringer
  • fastslå hvilke processer der skal gennemgås, og hvor og hvordan jeres kontrol og styring skal vurderes
  • gennemføre en vurdering, som afspejler de aftalte temaer

Fokus på:  

Når vi fokuserer på de emner, som er vigtigst for jeres organisation, er vi i stand til at målrette indsatsen mod de områder i forretnings- og ledelsessystemet, som styrer disse udfordringer.  Og gennem vores saglige, uafhængige og objektive vurdering kan vi fortælle jer, hvorvidt de er effektive eller ej. Hvis de er effektive, kan de måske stadig forbedres yderligere. Hvis de ikke er effektive, kan vi undersøge mulighederne for at vende situationen.  På den måde kan jeres forretnings vigtigste processer blive gjort vedvarende, gentagelige og holdbare.