Lloyd's Register Group Limited

LRQA er en del af Lloyd's Register Group Ltd. Lloyd's Register er en global organisation, som yder uafhængig forsikring til virksomheder, som arbejder med højrisiko, kapitalintensive aktiver i energi- og transportsektorerne for at forbedre livs-, ejendoms- og miljøsikkerheden. Det hjælper vores kunder med at skabe sikre, ansvarlige og vedvarende forsyningskæder.

Uafhængige og objektive

Lloyd's Register Group er en af verdens førende leverandører inden for vurdering af forretningsprocesser og -produkter efter internationalt anerkendte standarder.  Disse standarder er enten udstukket af store internationale organer eller udviklet af os selv. Fra design og etablering til in-service-drift og afvikling er det vores mål at levere komplette levetids- og risikohåndteringsløsninger, som hjælper med at sikre aktiver og systemers sikkerhed, integritet og drift. 

Lloyd's Register's omdømme som uafhængigt organ - med sikkerhed, integritet og høje standarder som ledende principper - er opbygget over mere end 250 år. Vi har ingen egenaktionærer og er derfor uafhængige og objektive i alt, hvad vi gør.

En stolt historie

Lloyd's Register får sit navn i det 17. århundrede fra en beværtning i London, som ejedes af Edward Lloyd. Her mødtes handelsmænd, søassurandører og andre i shippingbranchen. I 1760 dannede beværtningens kunder "The Register Society" for at besigtige handelsskibe og "klassificere" dem efter deres tilstand.

"Mere end 250 års service til organisationer i hele verden"

Den første skibsliste, Register og Ships, blev trykt i 1764. I starten af 1900-tallet begyndte Lloyd's Register at anvende sin ekspertise på andre områder, særligt i energisektoren. Vi udvidede ligeledes vores services til at omfatte certificering af ledelsessystemer.

 I dag genbekræfter Lloyd's Register's forfatning det gamle princip om, at organisationens mål om at gavne offentligheden eksisterer for at sikre livs- og ejendomssikkerheden i en lang række brancher og for at fremme uddannelse og forskning inden for disse sektorer.

Lloyds Register har vundet en misundelsesværdig stor anseelse internationalt for dens over 87.000 medarbejdere kvalitet, upartiskhed og integritet. Medarbejderne har en omhyggeligt udviklet operationelle infrastruktur til støtte består i dag af mere end 240 kontorer i over 100 lande.
Lloyd's Register - improving safety, quality and performance

"Mere end 250 års service til organisationer i hele verden"

Den første skibsliste, Register og Ships, blev trykt i 1764. I starten af 1900-tallet begyndte Lloyd's Register at anvende sin ekspertise på andre områder, særligt i energisektoren. Vi udvidede ligeledes vores services til at omfatte certificering af ledelsessystemer.

I dag genbekræfter Lloyd's Register's forfatning det gamle princip om, at organisationens mål om at gavne offentligheden eksisterer for at sikre livs- og ejendomssikkerheden i en lang række brancher og for at fremme uddannelse og forskning inden for disse sektorer